minipivovar.cz

Hledaný text:

Vyhledat

Výsledky vyhledávání pro text blog.imp.cz:

Korektní implementace tříd odvozených z ExceptionPokud například v nějaké knihovně implementujeme veřejné třídy pro vlastní výjimky, měli by tyto třídy být implementované jako serializovatelné objekty. Obecně totiž nemusíme vědět, zda se nevyskytne případ, kdy exception objekt bude muset překročit hranici aplikační domény a pak by chybná implementace vadila. (blog.imp.cz)
Princip async/await z jazyka C# 5.0V tomto článku si na velmi jednoduchém příkladu vysvětlíme princip vykonávání kódu používající novou syntaxi jazyka C# 5.0 async/await. (blog.imp.cz)
Jak zjistit začátek a konec letního času?Operační systém Windows již několik verzí zpět obsahuje podporu pro změnu letního a standardního času. Pokud by jsme tedy ve své aplikaci potřebovali využít informace týkajících se změny na letní čas (daylight saving time – DST), je možné je získat přímo ze systému. (blog.imp.cz)
Windows Identity Foundation (WIF) v .NET 4.5S příchodem .NET Frameworku 4.5 vyjde i nová verze technologie Windows Identity Foundation (WIF). Zatímco verze WIF 1.0 je k dispozici jako samostatný instalační balíček, který obsahuje assembly Microsoft.IdentityModel.dll pro .NET 3.5 nebo 4.0, verze WIF 4.5 je nyní kompletně integrována do .NET Frameworku 4.5. Koukneme se na rozdíly v architektuře a v API. (blog.imp.cz)
Zobrazování všech chybových zpráv v Silverlight ValidationToolTipPokud v Silverlight aplikaci používáte validaci dat pomoci interface IDataErrorInfo nebo INotifyDataErrorInfo, je zde možné pro jednu vlastnost nastavit najednou více chybových zpráv (například že heslo je krátké a že zároveň neodpovídá požadovaným zásadám pro tvorbu hesel). Možná jste si ale všimli, že v takovém případě standardní kontroly ve validačním tooltipu zobrazují pouze chybu jedinou (tu první). (blog.imp.cz)
Ošetřování chyb ve WCF a SilverlightV každé Silverlight aplikaci musíme zpravidla nějakým způsobem řešit ošetřování chyb vznikajících na serverové straně při volání operací WCF služby. V tomto článku se nebudu rozepisovat o tom jak ošetřování chyb ve WCF funguje a jaké jsou obecně možnosti a způsoby řešení, jen dodávám, že se celkově nejedná o triviální problém (v Silverlightu jsme navíc omezeni například tím, že výjimky nelze serializovat apod.) Místo toho zde předložím jeden způsob, který v poslední době docela úspěšně používám. (blog.imp.cz)
C# Hodnotové typyV jazyku C# máme referenční a hodnotové datové typy. Zatímco u referenčních typů se lokální proměnná nebo field pouze odkazuje na nějaký objekt (nebo má hodnotu null), u hodnotových typů je v proměnné nebo fieldu přímo vlastní hodnota. Při přiřazení hodnotového typu se hodnota kopíruje, u referenčních typů se kopíruje pouze odkaz, více proměnných se pak může například odkazovat na stejný objekt. (blog.imp.cz)
Změna sémantiky cyklu foreach v C# 5.0Před nedávnem vyšla veřejná beta verze produktů Visual Studio 11, .NET 4.5, C# 5.0 a už je tedy v celku jasné jaké nové funkce v těchto produktech budou a které nebudou. Nová verze jazyka C# 5.0 bude obsahovat kromě “velkých funkcí”, což je samozřejmě async/await a caller info attributes (u kterých se mi mimochodem vůbec nelíbí jak jsou do jazyka “dolepeny” - vlastní užitečnost této funkce ale nezpochybňuji), i nějaké ty menší. Jednou z těch menších je fix sémantiky foreach cyklu. (blog.imp.cz)
LINQ: Kontrakt IEnumerable<T>Jednou z největších, nejvýznamnější a neužitečnějších inovací, která se nám dostala do jazyka C# během jeho již poměrně dlouhého vývoje, je bezesporu technologie LINQ. Proto je možná trochu škoda, že jsme se na tomto blogu zatím této technologii příliš nevěnovali. Zatím jsme přesto alespoň zmínili záležitosti okolo chování iterátor bloku a deferred execution spolu s rozdílem mezi hot/cold enumerable. (blog.imp.cz)
Ošetření délky zprávy při zápisu do EventLoguPokud v aplikaci zapisujeme nějakou událost do aplikačního EventLogu měli by jsme mít na paměti, že velikost zapisované zprávy je omezená (*). Pokud zapisujeme jen nějakou kratičkou zprávu není toto problém, pokud se ale jedná o složitěji generovanou zprávu nebo report po dokončení nějakého zpracování je potřeba toto nějakým způsobem ošetřit. V tomto příspěvku uvedu jeden z možných způsobů. (blog.imp.cz)
Jazyk XAML nejen pro WPF a SilverlightJazyk XAML je nejvíce spojován s technologiemi WPF, Silverlight a pak ještě Windows Workflow Foundation 4.0. Zatímco u prvních dvou zmiňovaných technologiích se používá pro deklarativní popis uživatelského rozhraní, u třetí se používá pro definici modelovaných workflow procesů. O těchto technologiích ale dnes řeč nebude. XAML je totiž samostatný jazyk, který nemusí být využíván výhradně s těmito technologiemi, ale naopak ho můžeme použít i v podstatě libovolně kdekoliv jinde. (blog.imp.cz)
Export XML do stringu s encodingem UTF8 v hlavičcePokud máme XML dokument v objektu XElement nebo XDocument a převedeme ho do textové reprezentace pomoci metody ToString(), není do výpisu zahrnuta hlavička xml dokumentu. (blog.imp.cz)
Drag & Drop v SilverlightNedávno jsme do Silverlight aplikace potřebovali doplnit podporu pro operaci Drag & Drop položek z DataGrid controlu do TreeView. Zjistil jsem, že to není v Silverlight vůbec jednoduchá záležitost. Proto jsem se rozhodl udělat na to demo aplikaci, jejíž zdrojový kód popíši. (blog.imp.cz)
Různé možnosti validace dat v SilverlightZkontrolovat správný vstup od uživatele je docela důležitá část nejen business aplikací. Ačkoliv v Silverlightu je pro validaci dat připravená podpora, není tato problematika úplně jednoduchá. V tomto příspěvku se podíváme na jednotlivé možnosti jak zajistit, aby Silverlight control provedl ověření vstupu (Data Validation) a zobrazil uživateli požadovanou chybovou zprávu. (blog.imp.cz)
MVVM ve WPF a SilverlightuToto je první díl seriálu, který se zabývá použitím MVVM design patternu při návrhu WPF a Silverlight aplikací. Tento seriál je nejvíce určen pro ty, kteří již někde zaslechli nebo si přečetli, že něco jako MVVM (Model-View-ViewModel) existuje a chtějí více vědět jak správně podle tohoto vzoru “kódovat”. (blog.imp.cz)
Visual Studio PackagePsal jsem příspěvek jak tvořit doplněk do Visual Studia. Nyní po několika úpravách našeho vlastního doplňku bych se k tomuto tématu vrátil a popsal několik dalších funkcí a postřehů, které se můžou hodit při tvorbě doplňku. (blog.imp.cz)

Stránka se načítá ...