minipivovar.cz

Hledaný text:

kategorie: LINQ

LINQ: Kontrakt IEnumerable<T>Jednou z největších, nejvýznamnější a neužitečnějších inovací, která se nám dostala do jazyka C# během jeho již poměrně dlouhého vývoje, je bezesporu technologie LINQ. Proto je možná trochu škoda, že jsme se na tomto blogu zatím této technologii příliš nevěnovali. Zatím jsme přesto alespoň zmínili záležitosti okolo chování iterátor bloku a deferred execution spolu s rozdílem mezi hot/cold enumerable. (blog.imp.cz)
LINQ to SharePointLINQ to SharePoint projekt poskytuje vlastní dotazu poskytovatele LINQ, který umožňuje dotazovat seznamy služby SharePoint pomocí známého LINQ syntaxe. (codeplex.com) [zobraz česky]
LINQ to Active DirectoryLINQ to Active Directory implementuje vlastní LINQ dotaz poskytovatele, který umožňuje dotazování objekty ve službě Active Directory. (codeplex.com) [zobraz česky]
LINQ to XMLLINQ to XML poskytuje v paměti XML programovací rozhraní, které využívá. NET Language-Integrated Query (LINQ) framework. (microsoft.com) [zobraz česky]
LINQ 2 SQL a DataLoadOptionsMám následující datový model... (aspnet.sk) [zobraz česky]
LINQ part 3 - LINQ nad IEnumerableDalší díl seriálu o LINQ. (aspnet.sk) [zobraz česky]
LINQ part 2 - IEnumerable a IQueryableSeriál o LINQ. (aspnet.sk) [zobraz česky]
Staňte se programátorem: Kouzelný LINQJednou z novinek .NET Frameworku 3.5 byl i velmi diskutovaný LINQ. Ten do rodiny .NET jazyků přináší syntaxi jazyka SQL a také jeho funkčnost pro výběr a řazení dat. (zive.cz)
LINQ - WikipedieLINQ přináší nový způsob pro dotazování nad jakýmikoliv daty, usnadňuje jejich tvorbu, třídění, jejich propojování i vyhledávání v nich. (wikipedia.org)
Úvod do LINQS oficiálním příchodem .NET frameworku 3.5 vyšla na svět finální verze projektu, který se dá označit za revoluci v přístupu k datům na platformě .NET. Nejedná se o nic jiného než o projekt LINQ, který je v článku představen spolu s bližším pohledem na jeho implementaci s názvem LINQ to Objects. (vyvojar.cz)
101 LINQ příkladůNaučte se používat LINQ ve vašich aplikacích s těmito příklady kódu, které pokrývají celou škálu funkcí LINQ a prokázání LINQ s SQL, datové sady, a XML. (microsoft.com) [zobraz česky]
50 LINQ příkladůTyto krátké příklady ukazují, jak používat konkrétní LINQ funkci. (dotnetcurry.com) [zobraz česky]
LINQ: GroupBy method tutorialPodrobný popis GroupBy metody pomocí LINQ. Další způsob zde http://www.c-sharpcorner.com/UploadFile/camurphy/csharpLists03302006170209PM/csharpLists.aspx (geekswithblogs.net) [zobraz česky]
LINQ to XMLLINQ to XML tutorial. (hookedonlinq.com) [zobraz česky]

Stránka se načítá ...